Menu

Pravidla soutěže

1) Do soutěže Kanceláře roku 2020 mohou být přihlášeny kanceláře, jejichž interiéry byly dokončeny v období do 30. 4. 2021.

2) Přihlašovatel zařadí přihlášené kanceláře do jedné z 9 uvedených kategorií:
2.1 Finanční instituce
2.2 Start-up kanceláře roku
2.3 IT kanceláře roku
2.4 Regionální hvězda
2.5 Poradenské kanceláře roku
2.6 Kanceláře roku 21. století
2.7 Hub & Co-working kanceláře roku
2.8 Kanceláře roku nad 5.000 m2
2.9 Employee Friendly kanceláře roku

3) Přihlásit interiéry může přímo zástupce dané firmy, stejně jako jeho autor, ale pouze se souhlasem předmětné firmy.

4) Podáním přihlášky přihlašovatel stvrzuje, že:
a) majitel i autor interiéru souhlasí s uvedením fotografií a popisu interiéru (ve formě souvislého textu) s možností otevření diskuse pod článkem na internetových stránkách pořadatele a pro jeho propagační účely, v tiskové zprávě, v albu přihlášených a vítězných návrhů a na stránkách mediálních partnerů;
b) přihlašovatel má právo disponovat s autorskými právy na fotografie přihlášených interiérů;
c) autoři fotografií nevznesou vůči pořadateli soutěže žádné finanční nároky v souvislosti s uvedením fotografií podle předchozího odstavce (4a).

5) Pořadatel nezaručuje, že každý z přihlášených interiérů bude publikován. Záleží to zejména na kvalitě samotného interiéru, ale i kvalitě, velikosti a množství poskytnutých fotografií.

6) Pořadatel zaručuje, že publikovány na stránkách hlavního mediálního partnera, na stránkách mediálních partnerů a na stránkách pořadatele budou interiéry, které se propracují do finále a vítězové.

7) Právní subjekt kandidáta musí být minimálně 3 roky aktivní s výjimkou “Hub & Co-working kanceláře roku” kde je požadavek 12 měsíců.


Požadovaná soutěžní dokumentace

Přihláška musí obsahovat:

1) Nejméně 7 (slovy sedm) fotografií interiéru v tiskové kvalitě ve formátu JPG, a to minimálně velikosti 148 x 210 mm (A5) v rozlišení 300 DPI. Větší formát a větší množství fotografií dává vyšší šanci na publikování na stránkách mediálních partnerů. V případě dotazů pište na marketa.kubikova@prochazkapartners.cz

2) Krátký popis a zejména informace o:

  • původním úmyslu ze strany firmy
  • benefity inovativního/ designového interiéru
  • velikosti interiéru
  • zvláštních okolnostech a specifikách stavby nebo rekonstrukce
  • inovativních řešeních nebo postupech
  • ohledu na dopad na životní prostředí

(všechny tyto body samozřejmě nemusejí být naplněny)
Fotografie, půdorysy atd. doporučujeme zaslat v souboru zip přes www.uschovna.cz, a to na adresu marketa.kubikova@prochazkapartners.cz

Technicko-organizační informace

1) Uzávěrka přihlášek je 30. 04. 2021
2) Přihlášené interiéry budou na stránkách pořadatele umísťovány v průběhu roku 2021, ale někteří mediální partneři včetně hlavního mediálního partnera je mohou publikovat již dříve, a to s jasným odkazem, že daný interiér se účastní soutěže Kanceláře roku 2020, a s uvedením autora.
3) Odborná porota složená ze 7 členů rozhodne o minimálně třech finalistech v každé z devíti kategorií uvedených v bodě 2. Vyhlášení vítězů proběhne v letních měsících. Hodnotí se interiér kanceláří z hlediska výjimečnosti a designu prostor, inovace (technologická, materiálová, praktická), celková atmosféry a především kvalita pracovního prostředí pro samotné zaměstnance.
4) Pořadatelem soutěže je Prochazka & Partners s.r.o.
5) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením do soutěže účastník vyjadřuje a dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Prochazka & Partners s.r.o., Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 (dále jen pořadatel) a to:
a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit pořadatele; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne přihlášení.
d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Prochazka & Partners s.r.o. učiněno písemně.
e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.